Superial

Superial

HESTA Harmony+ obsahuje okrem okrajových aj stredové celoobvodové tesnenie. Systém Harmony+ má certifikáciu EPH pre pasívne domy.

Systém Superial má výborné tepelnoizolačné vlastnosti  vďaka prerušenému tepelnému mostu o šírke 34 mm, vypenením izolačnou penou v oblasti pod izolačným sklom a zaskleniu izolačným trojsklom.

Komfort a spoľahlivosť ovládania Vášho okna zabezpečuje kvalitné kovanie GU-Unijet CC. Ľahký chod kovania je zabezpečený pomocou inteligentných automatických čapov.
 

75A (Stavebná hĺbka)

65B (Pohľadová výška rámu)

58.1C (Pohľadová výška krídla)

TECHNICKÉ PARAMETRE

Tepelná izolácia

– 3-komorový profil
– šírka tepelného mostu 34 mm

Stavebné rozmery

– Stavebná hĺbka systému: 75 mm
– Pohľadová šírka rámu: 46,5-91,5 mm
– Maxi. šírka sklenenej výplne:  14-61 mm

Kovania

–  Kovanie okien: G-U Unijet CC
–  Kovanie dverí: Maco / G-U

Bezpečnosť a Komfort

–  Bezpečnostná trieda:  RC3
–  Zvuková izolácia okna:  do 47 dB
–  Priepustnosť vzduchu okien a balkónových dverí:  Trieda 4
–  Priepustnosť vzduchu dverí:  Trieda 4
–  Odolnosť jednokrídlových okien voči vode a dažďu:  Trieda E 1050
–  Odolnosť dvojkrídlových okien voči vode a dažďu: Trieda 9A
–  Odlonosť dverí voči vode a dažďu:  Trieda 8A
–  Odolnosť jednokrídlových okien voči záťaži vetrom:  Trieda 5
–  Odolnosť dvojkrídlových okien voči záťaži vetrom:  Trieda 4
–  Odolnosť dverí voči záťaži vetrom:  Trieda 2400

Dizajn

–  Farba profilu: lakovanie v škále RAL, štruktúrované farby
–  Laminácia: Jednostranná / Obojstranná