Superial

Superial

Systém Superial má výborné tepelnoizolačné vlastnosti  vďaka prerušenému tepelnému mostu o šírke 34 mm, vypenením izolačnou penou v oblasti pod izolačným sklom a zaskleniu izolačným trojsklom.
 Komfort a spoľahlivosť ovládania Vášho okna zabezpečuje kvalitné kovanie GU-Unijet CC. Ľahký chod kovania je zabezpečený pomocou inteligentných automatických čapov.
 

75A (Stavebná hĺbka)

65B (Pohľadová výška rámu)

58.1C (Pohľadová výška krídla)