Prestige

Prestige

Na základe konštrukcie profilov a ich tepelnoizolačných vlastností môžeme systém Prestige zaradiť do strednej triedy. Komfort a spoľahlivosť ovládania Vášho okna zabezpečuje kvalitné kovanie Maco MultiMatic. Pre zvýšenie bezpečnosti okna je už v základnej zostave zahrnutý  jeden bezpečnostný uzáver.

71A (Stavebná hĺbka)

63B (Pohľadová výška rámu)

59C (Pohľadová výška krídla)