Eforte

Eforte

Každé okno Eforte je konštruované tak, aby spĺňalo tie najvyššie nároky na tepelnú izoláciu domu. Každé okno Eforte je konštruované tak, aby spĺňalo tie najvyššie nároky na tepelnú izoláciu domu.

 

90A (Stavebná hĺbka)

71B (Pohľadová výška rámu)

59C (Pohľadová výška krídla)