Okná

Plastové okná

Okná Smart ponúkajú nové možnosti tepelnej efektivity a dizajnu pri danej cenovej kategórii. Pomer ceny a  tepelno-izolačných vlastností umožňuje jeho využitie všade tam, kde je ohraničený rozpočet alebo kde rekonštrukcia nedovoľuje použitie výkonnejších systémov. Je možné si vybrať 2-sklo alebo 3-sklo.

Prestupnosť tepla: 0.5-1.1 Tesnenia: 2 Počet komôr: 5

Výborným riešením pre novostavby s pasívnym charakterom sú práve okná Harmony so všetkými svojimi energetickými a dizajnovými výhodami. Profil Harmony je vynikajúcim kompromisom pre každý projekt. 6 komôr 2 celoobvodové a jedno stredové tesnenie zaručujú optimálnu tepelnú ízoláciu a vynikajúcu energetickú efektivitu.

Prestupnosť tepla: 0.5-1.1 Tesnenia: 3 Počet komôr: 6 

Hliníkové okná

Star

Hliníkové okná najvyššieho štandardu je určený v prvom rade pre pasívne domy a tiež pre rôzne druhy novostavieb. Presná výroba hliníkových profilov a kvalitná technológia ich spracovania umožňujú dosiahnuť esteticky veľmi dokonalé konštrukčné spojenia. 

Prestupnosť tepla: 0.92
Prerušenie tepelného mostu: 45mm
Vyplnené izolačnou penou

Superial

Vhodné riešenie pre výstavby a rekonštrukcie stavieb budov, kde súčasné stavebné riešenie nevyžaduje tie najvyššie tepelnoizolačné štandardy. Presná výroba hliníkových profilov umožňuje dosiahnuť esteticky veľmi dokonalé konštrukčné spojenia.

Prestupnosť tepla: 1.0
Prerušenie tepelného mostu: 34mm
Vyplnené izolačnou penou

FR90 Protipožiarny systém

Protipožiarna bezpečnosť je v našom portfóliu zastúpena systémom FR90, ktorý je kompatibilný so systémami hĺbky 90 mm (Star). Kombinuje tepelno-izolačné výhody, bezpečnosť, odolnosť a tiež rôzne dizajnové možnosti. Dodacia doba tohto systému je do 6 týždňov.